RSSFaceBook

Okres wegetacyjny

Część roku, gdy roślinność może się rozwijać ze względu na dostateczną ilość wilgoci i ciepła. W Polsce jest to okres ze średnią dobową temperaturą powietrza powyżej 5°C.  W klimacie umiarkowanym trwa od ostatnich przymrozków wiosennych do pierwszych przymrozków jesiennych. Najwcześniej okres ten rozpoczyna się na południowym zachodzie  najpóźniej na Pojezierzu Mazurskim i w górach. Kończy się też najwcześniej na Pojezierzu Mazurskim i w górach, a najpóźniej w pasie biegnącym wzdłuż wybrzeża Bałtyku, doliną Odry, Niziną Śląską i Kotlinami Podkarpackimi. W wyniku tych różnic długość okresu wegetacyjnego waha się od zaledwie 100-150 dni w górach, 190 dni na Mazurach do ponad 220 dni na Dolnym Śląsku.

Nie masz uprawnień do komentowania