RSSFaceBook

Odmiana

Kategoria systematyczna niższa od podgatunku, wyższa od formy. Wyróżniana na podstawie zbioru cech stanowiących odchylenie od wzorca gatunku, występującego u dużej grupy osobników.

W botanice wyróżnia się:

- odmiany botaniczne (varietas skrót var.)

- odmiana mieszańcowe (nothovarietas)

W ogrodnictwie odmiennie definiowaniuje się odmiany hodowlane zwane kultywarami (cultivar, skrót cv.)

W praktyce, w pismiennictwie ogrodniczym, odmiana i kultywar są synonimami, częściej używa się tego pierwszego zwrotu. W intersującej nas materii odmianą botaniczną jest Festuca valesiaca 'Glaucantha', rozmnażana z nasion, niebieskawa ale poszczególne osobniki nieco sie różnia odcieniem niebieskości. Festuca glauca 'Elijah Blue' jest kultywarem, rozmażanym wyłącznie wegetatywnie, gdzie wszystkie osobniki są takie same. 

Nie masz uprawnień do komentowania